Kartal Türk

Neden KAZAKİSTAN ?

Yazar: Kartal Türk
Tarih:
Okunma: 2850
Yorum:
Yazı Boyutu: a - a - a - a
Paylaş:

Kazakistan'da 1225 çeşit mineral ihtiva eden 493 yatak bulunmaktadır. Uranyum, krom, kurşun ve çinko yataklarının zenginliği itibarıyla dünya ikincisi, mangan itibarıyla dünya üçüncüsü, bakır itibarıyla de beşincisidir. Kömür, demir ve altın rezervleri itibarıyla Kazakistan dünya sıralamasında ilk on ülke arasında, doğalgaz, petrol ve alüminyum rezervleri itibarıyla da, sırası ile ilk on iki, ilk on üç ve ilk on yedi ülke arasında yer almaktadır. Kazakistan'da 1996 yılında dünyanın en büyük üçüncü altın madeni bulunmuştur.
Dünyada ki kromun %26'sı, altının %20'si, uranyumun %17'si Kazakistan dadır.
Kazakistan bir ihracat pazarı olarak değerlendirildiğinde ise;15 milyonluk küçük bir pazar,henüz oturmamış yasal altyapı,sık sık değişen bir mevzuat,fazla bürokratik işlemler,
Ulaşım sadece karayolu ile yapıldığından pahalı bir ulaşım olmasına rağmen sahip olduğu diğer bölge ülkelerine göre elverişli yatırım ortamı,güçlü bir bankacılık sistemi,ucuz enerji,gelişen, hızla büyüyen bir ekonomi,siyasi istikrar gibi olumlu koşullarda göz önünde bulundurulduğunda Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içinde şu anda en elverişli iş ortamını sağlayan ülkedir.
Türkiye Kazakistan’la özellikle enerji alanında işbirliği içinde olmalıdır.
Eldeki tüm veriler incelendiğinde, yaklaşık 1.5 milyar ABD Doları'na yaklaşan yatırım hacmi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kazakistan Cumhuriyeti'nde Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci sırada yer aldığı anlaşılmaktadır.
Türk iş adamlarınca Kazakistan'da gerçekleştirilen yatırımlar daha çok ticaret, telekomünikasyon, otel işletmeciliği, tarım ürünleri üretimi, süpermarket işletmeciliği, matbaacılık, petrol ürünleri, gıda, tuğla, demir-çelik, bakır, tekstil ve hizmet sektörlerinde yoğunlaşmaktadır.
Kazakistan Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında daha çok müteahhitlik ve ticari faaliyetlerde bulunan Türk şirketleri, son yıllarda Kazakistan içerisinde süratle mal ve hizmet üretimine yönelmeye başlamışlardır.
Başlıca sorunu da önemli petrol ve gaz ihracatı yollarının ülkenin dünya enerji piyasasındaki önemli rakipleri olan Rusya ve İran üzerinden geçmesidir.
Uluslararası deniz yollarına açılım Rusya ve Gürcistan’ın Karadeniz’deki limanları üzerinden sağlanırken, Kazak gemileri Karadeniz’e Volga –Don kanalından girebilmektedir.
Son gelişmeleri ele aldığımızda klasik Emperyalist stratejisi uygulanmaktadır.
Eğer bir ülkedeki siyasi anlayış yada politikalar sizin aleyhinize ise orda halkı kışkırt sokak eylemlerini destekle toplumu devlete ve yönetime karşı harekete geçir sonra yönetimi değiştir. Kendi politikalarına uygun bir iktidar ile ülkeyi ele geçir.
Putin büyük çar imparatorluğu hayal etmekte hatta hayata geçirmeye çalışmaktadır.
Kırımın işgali ardından Kazakistan’daki gelişmeler ve Rusya’nın Kazakistan’a davet edilmesi…
Son yaşananlar sonucunda Türkiye’nin öncülüğünde kurulan Türk devletler topluluğu şimdi devreye girmelidir. Cumhurbaşkanı Tokayev'in yardım istemesi üzerine, Kazakistan'a Rusya Asker gönderiyor.
Neden, Türk Devletler Teşkilatından yardım istenmiyor?
Türk Devlet teşkilat başkanı nerede?
Turan coğrafyasında ya bu gün var oluruz yada bu coğrafya Rusya ve Çin’e teslim edilir.
Ne mutlu Turan sevdasını yaşayan ve yaşatanlara Selam saygı Dua ile …

Yorumlar

Lütfen aşağıda yer alan yorum yazma kurallarına dikkat ediniz.
  • Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı, suç veya suçluyu övme amaçlı yorumlar yapmayınız.
  • Küfür, argo, hakaret içerikli, nefret uyandıracak veya nefreti körükleyecek yorumlar yapmayınız.
  • Irkçı, cinsiyetçi, kişilik haklarını zedeleyen, taciz amaçlı veya saldırgan ifadeler kullanmayınız.
  • Türkçe imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun cümleler kurmaya özen gösteriniz.
  • Yorumunuzu tamamı büyük harflerden oluşacak şekilde yazmayınız.
  • Gizli veya açık biçimde reklam, tanıtım amaçlı yorumlar yapmayınız.
  • Kendinizin veya bir başkasının kişisel bilgilerini paylaşmayınız.
  • Yorumlarınızın hukuki sorumluluğunu üstlendiğinizi, talep edilmesi halinde bilgilerinizin yetkili makamlarla paylaşılacağını unutmayınız.